Nẹp nhôm cầu thang L41-N

Nẹp nhôm cầu thang L41-N