Nẹp nhôm cầu thang L55-VM

Nẹp nhôm cầu thang L55-VM