Chốt Kết Nối Nhựa AWood

Chốt Kết Nối Nhựa Awood, phụ kiện dùng khi lắp sàn gỗ ngoài trời, 1 M2 sử dụng 22 cái Dùng chốt Nhựa tạo khoản hở giữa 2 thanh ván khỏan 5mm lớn hơn dùng chốt Inox 2mm

SKU: Chốt Nhựa Categories: ,